Odtis.net | Online izdelava štampiljk. Izdelaj si štampiljko sam, hitro in samostojno!   Deli z ostalimi  
 
Izdelava štampiljk na odtis.net. Samostojna izdelava štampiljk.
   
Navodila
 
Dostava štampiljk
Dostava
 
Plačila
 
Pravila in pogoji storitve Odtis.net
Pravila in pogoji
 
Tehnična pomoč
Pomoč
 
Kontakt
Kontakt
 
Online izdelava tiskanih vizitk po najugodnejših cenah v Sloveniji!  
 
 
Pravila in pogoji
 
 
    Navodila za izdelavo
 
 
    Ponudba štampiljk
 
 
    Dodatki za štampiljko
 
 
    Splošno o štampiljkah
 

Prosimo Vas, da si pazljivo preberete splošne pogoje za uporabo naše storitve Odtis.net in uporabniškega računa, ker Vas obvezujejo k pravilnemu ravnanju in Vas opozarjajo na katere stvari morate biti pozorni in jih z uporabo storitve Odtis.net obvezno upoštevati!

PODOBA - Matija Kvesić s.p., s sedežem Celjska cesta 7, Rogaška Slatina (v nadaljevanju PODOBA) si pridržuje pravico kadar koli spremeniti te splošne pogoje poslovanja, zato je dobro, da kot uporabnik preverjate osnovno spletno stran (Odtis.net) vsaj enkrat mesečno oz. kadar ste v kakršnih koli dvomih.

Ponudnik storitev PODOBA si bo prizadeval zagotoviti najboljše mogoče usluge vsem svojim uporabnikom, ob tem pa ne bo dovolil nobene nezakonite dejavnosti ali kakršne koli zlorabe v svojih storitvi Odtis.net. Ponudnik storitev PODOBA spoštuje svobodo govora in izražanja, če dejanja niso škodljiva drugim. Ta navodila so namenjena zaščiti uporabnika, zaščiti drugih uporabnikov naših storitev in naši zaščiti pred kakršno koli zlorabo.

1. UPORABNIŠKI RAČUN

Ponudnik storitev PODOBA prevzema odgovornost iz določil splošnih pogojev poslovanja le za uporabnike storitev Odtis.net v svoji storitvi. Ponudnik storitev identificira uporabniški račun z imenom in priimkom uporabnika, nazivom podjetja uporabnika, davčno številko uporabnika, naslovom uporabnika, TTR ali TR uporabnika, naslovom elektronske pošte uporabnika ter uporabniškim imenom in geslom. Ponudnik storitev PODOBA bo podatke uporabnika/ov obravnaval kot poslovno skrivnost in jih bo posredoval le na zahtevo pooblaščenih uradnih organov Republike Slovenije.

Če uporabnik te podatke posreduje tretjim osebam za dostop do svoje elektronske pošte ali uporabniškega računa storitve Odtis.net, obstaja možnost, da bodo informacije na njej poškodovane, spremenjene ali uničene.

Ponudnik storitev PODOBA ni odgovoren za varnost kakršnih koli osebnih podatkov na uporabniškem računu, če uporabnik te podatke razkrije oz. posreduje drugim, ki lahko povzročijo osebno škodo uporabniku in/ali uporabniškemu računu.

Če ponudnik storitev PODOBA zasledi ali sumi kakršno koli zlorabo uporabniškega računa ga lahko nemudoma zapre ali izbriše.

2. REGISTRIRANI UPORABNIK

Naziv "registrirani uporabnik" si pridobi oseba, ki na spletni strani Odtis.net naroči storitev in se nato prijavi v uporabniški sistem skozi postopek registracije. Z nazivom registrirani uporabnik in koriščenjem uporabniškega sistema se ne zavezujete k nobenim obveznim naročilom ali kaj podobnega.

Kot uporabnik nimate nobenih pogojev minimalnih nakupov in pravil, ki bi Vas napeljevala k prekomernemu trošenju. Uporabniški račun preprosto služi Vam, da imate pregled nad naročanjem. Kot registrirani uporabnik se tudi ničemur ne zavezujete, Vam pa pripadajo določene prednosti kot navadnemu uporabniku.

3. VSEBINA SPLETNIH STRANI

Na spletni strani Odtis.net  so povezave do drugih spletnih strani, ki niso v naši lasti ali kakršnikoli povezavi z nami. Zato ponudnik storitev PODOBA  v nobenem primeru ne more biti odgovorno za dostop do takih spletnih strani, za pošiljanje piškotkov v vaš računalnik in podobno z omenjenih strani in za zaščito kakršnih koli podatkov v računalniku ob obisku takih spletnih straneh.

4. DELOVANJE SPLETNE STRANI (STORITVE) Odtis.net

Naša storitev deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Ponudnik storitev PODOBA si pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi uporabo storitve ali koriščenja uporabniškega računa.

Ponudnik storitev PODOBA ne odgovarjajo za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim naročilom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa spletne strani Odtis.net, izbrisa naročila ali napak v delovanju spletne strani Odtis.net, kot tudi ne jamčimo za stoodstotno uspešnost uporabe spletnih strani Odtis.net. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev.

V nobenem primeru ponudnik storitev PODOBA, ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe spletnih strani Odtis.net, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Ponudnik storitev PODOBA ne prevzema nikakršnih odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska spletne strani Odtis.net in za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, kupljenimi preko spletne strani Odtis.net, razen tiste, izrecno določene s določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

5. NAKUP

Nakup v storitveni ponudbi ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh storitve Odtis.net je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam starejšim od 18 let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

6. DOSTAVA

Za dostavo naših pošiljk uporabljamo pošto Slovenije. V ceno storitve je že vključena dostava!
Pri naročilu po povzetju vam še dodatno zaračuna Pošta Slovenije provizijo za odkupnino poslovnega paketa po ceniku spodaj.

Pošiljke vrednosti od 0,00 € do 96,00 € / provizija za odkup: 0,96 €.
Pošiljke vrednosti od 96,00 € do 501,00 € / provizija za odkup: 1% od vrednosti nakupa.

Rok dostave in prevzem
Blago, ki je naročeno, bo odposlano takoj po izdelanem naročilu. Rok dostavne službe je od 12 ur do 8 dni,  odvisno od praznikov in delavnikov. Dostavna služba Vam dostavi blago samo 1-krat. Če Vam blaga ne more vročiti, Vam pusti sporočilo, da lahko pošiljko dvignete na pošti, na katero je bilo naslovljeno, v roku 15 delovnih dni.

Poškodbe in garancije
Če je embalaža ob prevzemu kakorkoli poškodovana, jo preglejte skupaj z osebo poštne službe, ki Vam paket dostavi. Če opazite da je paket poškodovan, brezkompromisno zavrnite pošiljko! Poznejših poškodb in reklamacij zaradi dostave, brez zapisnika, nikakor ne bomo upoštevali! Zapisnik opravite skupaj z osebo, ki Vam je pripeljal paket. O vseh nevšečnostih in težavah pri dostavi, nas je potrebno nemudoma obvestiti po telefonu 03 819 10 60, ali pa po e-pošti: info@podoba.com

Naročil ne pošiljamo v nedeljo in ob praznikih ko je pošta Slovenije ne obratuje.

7. PREKLIC NAROČILA ALI SPREMEBA NAROČILA

Po avtorizaciji naročila, katero je bilo izvršeno od samega naročnika/uporabnika preko e-poštnega predala, tega naročila več ne morete preklicati in bo izvršeno ter poslano na naročnikov/uporabnikov naslov. Po avtorizaciji sprememba naročila (podatki naročnika, količina, vrsta artikla,...) ali podatkov na izdelanem artiklu ni več možno.

Pravica do odstopa od nakupa-Vračilo blaga

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, kateri določa:

"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga."

Kupec ima pravico, da v tridesetih (30) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa.   Vrnitev prejetega blaga v 30-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani . Priložena mora biti kopija računa. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 30-ih dni od prejema obvestila. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

· pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo

8. PLAČILO STORITEV

Cene storitev/artiklov se zaračunajo po veljavnem ceniku ponudnika storitev PODOBA. Veljavni cenik je vedno objavljen na spletni strani Odtis.net.

Cene storitev/artiklov, ki jih ima ponudnik storitev PODOBA v svoji ponudbi, se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega posebnega obvestila uporabnikom. Spremembe cen bodo objavljene le na spletni strani Odtis.net
Vsa plačila se izvedejo v Eurih (€) na TRR: SI56 0638-2052-1416-527. Za uporabnike - nerezidente Republike Slovenije veljajo samo v Eurih (€).

Preračun zneskov v SIT je informativen. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS 101/2005) smo za preračun uporabili tečaj zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT).
 

Vse cene vsebujejo 20% DDV.

Vsa plačila je možno opraviti kot predplačilo na TTR podjetja (Položnica, Plačilo v e-banki) ali po povzetju ko vam dostavi pošta.


9. ODGOVORNOST

Pridržujemo si pravico zavrniti usluge katere ponujamo na spletni strani Odtis.net komur koli iz katerega koli razloga, če to ni v nasprotju z zakonom. Prav tako si pridržujemo pravico do onemogočanja storitev komur koli in iz katerega koli razloga, če to ni v nasprotju z zakonom ali temi pravili in pogoji. Uporabnik oz. lastnik uporabniškega računa pristaja na uporabo vseh gostiteljevih storitev in sredstev na lastno odgovornost. Gostitelj posebej poudarja, da zavrača vsakršno jamstvo uporabnikom storitev za uspešno poslovanje z uporabo uslug ponudnika storitev PODOBA.

Ponudnik storitev PODOBA v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli komercialno škodo, vključno (toda ne izključno) s posebno, naključno ali iz tega izhajajočo škodo. Uporabnik se strinja, da bo sam kril vse morebitne odškodnine in da ponudnik storitev PODOBA ni odgovoren za kakršne koli zahteve, obveznosti, izgube, stroške, vključno z možnimi stroški pravnih zastopnikov, naperjenih proti ponudniku storitev PODOBA, njegovim zaposlenim, zunanjim sodelavcem, ki bi lahko nastali kot posledica uslug, ki jih ponujajo uporabniki.

Ponudnik storitev PODOBA bo edini razsodnik pri ocenjevanju morebitne zahteve po njegovi odgovornosti in povračilu škode, nastale zaradi vseh drugih primerov. Ponudnik storitev PODOBA presoja svojo odgovornost in je lahko odgovoren samo in izključno trenutnim uporabnikom z veljavnim uporabniškim računom.

Lastništvo nad uporabniškim računom v primeru izkazane škode tretjih oseb uporabnik dokazuje s številko plačilne kartice  z imenom in priimkom uporabnika, firmo uporabnika, davčno številko uporabnika, naslovom uporabnika, TRR uporabnika, naslovom elektronske pošte uporabnika ter uporabniškim imenom in geslom. Če te informacije posreduje tretjim osebam, uporabnik tvega izgubo in/ali spremembo podatkov na svoji spletni strani ali katere koli druge informacije na uporabniškem računu. Gostitelj ne sprejema nobene odgovornosti za taka dejanja uporabnika.

10. TEHNIČNA PODPORA IN PRIJAVA NAPAKE NA RAČUNU

Vse tehnične napake, nedelovanje ali prekinitev delovanja storitve PODOBA, sporočite na e-pošto info@podoba.com. Vaša zahteva za odpravo napake v sistemu se bo obravnavala nemudoma po prijavi. Ponudnik storitev PODOBA ima pravico za odpravo napake 8 dni od prijave.

Ponudnik storitev PODOBA bo vedno naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo delovanje neprekinjeno in nemoteno.

Ponudnik storitev PODOBA se obvezuje, da bo naročniku/uporabniku obveščal na elektronsko pošto o kakršnem koli našemu posegu (prekinitev delovanja spletne strani, obnova spletne strani, servisna dela na spletni strani,...).

11. TELEFONSKA PODPORA

Uporabnik/naročnik se strinja, da bo za podporo prednostno uporabljal on line pomoč (e-pošto), ki so del osnovne spletne strani Odtis.net. Ponudnik storitev PODOBA nudi uporabnikom svojih storitev tudi telefonsko tehnično podporo v okviru delovnega časa. Delovni čas ponudnika storitev PODOBA je, vključno s telefonskimi številkami tehnične podpore, objavljen na spletni strani Odtis.net in v teh pravilih in pogojih.

Uporabnik/naročnik se strinja, da ne bo zlorabil zaupnih informacij tehnične narave, posredovanih po telefonski tehnični podpori ponudnika storitev PODOBA.

Ponudnik storitev PODOBA je edini razsodnik v oceni zlorabe oz. mogoče zlorabe informacij, navedenih v prejšnjem odstavku, in lahko kadar koli komur koli zavrne storitev ponudbe telefonske tehnične podpore.

Telefonska številka, katero uporabljamo za podporo za storitev PODOBA je 03 819 10 60 in je dosegljiva od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 in ob sobotah od 9.00 do 13.00.

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z naročilom nakupa dovoljujete, da vzpostavimo, vodimo, vzdržujemo in upravljamo z vašimi osebnimi podatki. ponudnik storitev PODOBA zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi. Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Za dodatne informacije in pojasnila smo Vam na voljo od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 in ob sobotah od 9.00 do 13.00. na telefonsko številko: 03 819 10 60, fax: 03 819 10 61 ali e-mail: info@podoba.com
 

13. VARNOST

Na spletni Odtis.net, uporabljamo več najsodobnejših varnostnih in zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželenim spreminjanjem, nepooblaščenim vdorom v sistem ali kakršno koli zlorabo ali krajo podatkov. Sisteme katere uporabljamo so unikatni in testirani od večjih znanih proizvajalcev programske opreme za varnost podatkov. Sistem delovanja varnosti je poslovna skrivnost podjetja Piskurart.com.

14. DELOVNI ČAS

Delovni čas delovanja spletne strani Odtis.net za naročanje in uporabo je 24 ur 7 dni v tednu ob vseh praznikih. Telefonska tehnična podpora je dosegljiva od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 in ob sobotah od 9.00 do 13.00, razen ob praznikih in nedeljah na telefonsko številko: 03 819 10 60, fax: 03 819 10 61.
.

15. AVTORSKE PRAVICE

Ime/naziv Odtis.net se ne sme uporabiti v oglaševalske namene ali javno objavljati za distribucijo brez dovoljenja ponudnika storitev PODOBA. Avtorske pravice za to ime, so last podjetja PODOBA - Matija Kvesić s.p.

Programska aplikacija za on line izdelavo štampiljk V.1.0, besedila, slike, grafična podoba spletne strani, postopki in načini izvedbe so avtorska last podjetja PISKURART.COM in za uporabo morate imeti pisno privolitev.

16. OBVEŠČANJE

Vaše podatke bomo občasno uporabili za to, da vas bomo po pošti in/ali e-pošti obveščali o pomembnejših spremembah, novih izdelkih, o storitvah in posebnih ponudbah. Prepričani smo, da je vse prej omenjeno pomembna informacija, ki jo kupec oz. uporabnik storitve morate dobiti. Če teh podatkov ne želite prejemati, nas o tem obvestite po elektronski pošti na naslov info@podoba.com. Po prejetem obvestilu vam prej omenjenih e-sporočil ne bomo pošiljali.

17. KONTAKTI

Za vse informacije in nejasnosti nam lahko sporočite na naslov podjetja: PODOBA - Matija Kvesić s.p., Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina. Vse informacije, napotki in nasveti s strani podjetja in storitve PODOBA so brezplačni.

18. REŠEVANJE SPOROV MED STRANKAMI

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v povezavi s storitvijo Odtis.net, se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Celju ob uporabi in upoštevanju Slovenskega prava in zakonov.

 
 
 
 
  Naslovnica | Splošne informacije | Cenik štampiljk | Plačila | Dostava štampiljk | Tehnična pomoč | Pravila in pogoji storitve | Kontakt  
  Online izdelava štampiljk V.1.1 | Oglejte si tudi podobno storitev: Podoba online izdelava tiskanih vizitk Vizitke.tv  
  Vse pravice pridržane 2010 | All rights reserved 2010